دریافت گواهی پایان دوره رشته نقاشی موزاییک در سال 92 با کسب نمره 97 از موسسه فرهنگی هنری سپند هنر

دارای گواهینامه پایان دوره رشته نقاشی موزاییک دیواری در سال 94 از موسسه فرهنگی هنری سپند هنر

شرکت در چندین دوره نمایشگاههای گروهی در فرهنگسراهای اندیشه…ملل…شهر نور و امام علی

برگزاری یک دوره نمایشگاه انفرادی در فرهنگسرای امام علی هشتگرد

5 سال سابقه آموزش بصورت حرفه ای