فارغ التحصیل بیولوژی مولکولی از دانشگاه شیراز

دکتری حرفه ای پزشکی سنتی از دانشگاه ارمنستان

مدرس طب سنتی ایران (15 سال)

پژوهش در زمینه طب زنان و زیبایی

دکتری سطح A طب سوزنی از پکن

مولف  کتاب ساخت صابون