ماساژور تیم های ملی تکواندو و کشتی و چندین مجموعه ماساژ

متخصص و مشاور طب ایرانی

مدرس ماساژ در دانشگاه علامه طباطبائی

تالیف کتاب استاندارد ماساژ ایرانی

دارای چند مقاله در همایش ملی گیاهان دارویی و همایش ملیسرطان

دارای مدارک کاربر ماساژ – تای ماساژ – ماساژ در حرکات اصلاحی – ماساژ ورزشی و…..