ساخت مواد شوینده و بهداشتی گیاهی

بدون امتیاز 0 رای
630,000 تومان

https://aspb30.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/cba2589da061441f42ca9014a38d1a3338709891-720p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjIwZTE2ZjJhNjhkNjZkOGQwZTIxZWUwNjJhMzRjNzA1IiwiZXhwIjoxNjQxNjU1MDI0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.RkRpeXC5aJQUxKXmeXAwi_GmfCPjHdEVmOnLQAPGlWc آموزش ساخت محصولات شوینده و بهداشتی با پایه گیاهی هدف از این دوره اموزش ساخت مواد شوینده و بهداشتی…

98
630,000 تومان