موسسه بین المللی هفت برگ سبز

شروع آینده موفق شغلی شماست

فروش پکیج های آموزشی

[wcas-search-form]
12 دوره آموزشی
752 دانشجویان ما
8 استاد مجرب
1340 ساعت آموزش
موسسه بین المللی هفت برگ سبز
[ult_buttons btn_title=”نمایش کل دوره ها” btn_link=”url:https%3A%2F%2F7bargesabz.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|target:_blank” btn_align=”ubtn-right” btn_title_color=”#dd9933″ btn_bg_color=”” btn_hover=”ubtn-top-bg” btn_anim_effect=”ulta-pop” btn_bg_color_hover=”#81d742″ btn_title_color_hover=”#000000″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#dd9933″ btn_color_border_hover=”#81d742″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”6″ ult_btn_custom_onclick=”true” ult_btn_custom_onclick_code=”left” btn_font_style=”font-weight:bold;”]

پکیج های پرطرفدار

افتخار موسسه بین المللی هفت برگ سبز

13 دوره آموزشی
752 دانشجویان ما
8 استاد مجرب
1340 ساعت آموزش
[lottie bgcolor=”” width=”” height=”” autoplay=”true” loop=”true” jsonurl=”https://assets6.lottiefiles.com/packages/lf20_e9kjkvml.json”]

پکیج های با تخفیف

[ult_buttons btn_title=”نمایش کل مقالات” btn_link=”url:https%3A%2F%2F7bargesabz.com%2Fnews%2F|target:_blank” btn_align=”ubtn-right” btn_title_color=”#dd9933″ btn_bg_color=”” btn_hover=”ubtn-top-bg” btn_anim_effect=”ulta-pop” btn_bg_color_hover=”#81d742″ btn_title_color_hover=”#000000″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#dd9933″ btn_color_border_hover=”#81d742″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”6″ ult_btn_custom_onclick=”true” ult_btn_custom_onclick_code=”left” btn_font_style=”font-weight:bold;”]

مقالات آموزشی

مزیتهای آموزش های موسسه هفت برگ سبز

موسسه بین المللی هفت برگ سبز اردیبهشت از سال 1397 کار خود را در امر آموزش در حوزه سلامت  آغاز نمود.

این موسسه با همکاری جمعی از برترین اساتید حوزه های مختلف بودند، با هدف کمک به ارتقا سطح دانش کاربردی، باچشم انداز پرورش افراد کارآمد برای توسعه کسب و کار و سلامت شروع به کار نمود. اکنون با کسب تجربه و برگزاری دوره های مختلف موفق به تولید پکیج های آموزشی در حوزه های مختلف با کیفیت آموزشی گشته است.

موسسه با هدف بروز رسانی دانش در سطح کیفیت آموزش و برای خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه به خصوص دانشجویان، تفاهم نامه هایی با 6 آکادمی در اروپا و  استرالیا منعقد نمود و در تاریخ های اعلام شده در دانشگاه های خارج از کشور نیز دوره آموزشی برگزار نمود.

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی هفت برگ سبز درباره دوره های آموزشی